سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

خدمات

تاکسی درون شهری

تاکسی درون شهری

سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان مدیر عامل سازمان : مهرداد رحمتی اعضاءهیات مدیره : یحیی عیدی شهردار بهارستان – رئیس هیات مدیره سید ابوالفضل موسوی معاونت محترم ......

اتوبوس

اتوبوس

سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان مدیر عامل سازمان : مهرداد رحمتی اعضاءهیات مدیره : یحیی عیدی شهردار بهارستان – رئیس هیات مدیره سید ابوالفضل موسوی معاونت محترم ......

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

برای ارتباط با مسئولین مربوطه و ارسال انتقاد، پیشنهاد، تشکر و گزارشات خود بصورت سریع و رایگان از فرم زیر استفاده ......

مقالات

درباره سازمان

درباره سازمان

سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان مدیر عامل سازمان : مهرداد رحمتی اعضاءهیات مدیره : یحیی عیدی شهردار بهارستان – رئیس هیات مدیره سید ابوالفضل موسوی معاونت محترم فنی و عمرانی فرمانداری اصفهان – عضو هیات مدیره قدرت افتخاری مدیر عامل محترم شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه – عضو هیات مدیره    

ادامه ...