سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

خدمات

تاکسی درون شهری

تاکسی درون شهری

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان مدیرعامل سازمان : مجتبی صنعتگر اعضاءهیات مدیره : رئیس هیئت مدیره: محمد رضا فلاح(معاون توسعه مدیریت و منابع ......

اتوبوس

اتوبوس

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان مدیرعامل سازمان : مجتبی صنعتگر اعضاءهیات مدیره : رئیس هیئت مدیره: محمد رضا فلاح(معاون توسعه مدیریت و منابع ......

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

برای ارتباط با مسئولین مربوطه و ارسال انتقاد، پیشنهاد، تشکر و گزارشات خود بصورت سریع و رایگان از فرم زیر استفاده ......

مقالات

درباره سازمان

درباره سازمان

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان مدیرعامل سازمان : مجتبی صنعتگر اعضاءهیات مدیره : رئیس هیئت مدیره: محمد رضا فلاح(معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بهارستان) اعضاء هیئت مدیره:                                                سید ابوالفضل موسوی(معاون فنی […]

ادامه ...