نمایش نوار ابزار

درباره سازمان

پنج‌شنبه 7 مارس 2019

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

سرپرست سازمان : مهدی محمدی

اعضاءهیات مدیره :
رئیس هیئت مدیره: محمد رضا فلاح(معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری بهارستان)
اعضاء هیئت مدیره:  
                                             سید ابوالفضل موسوی(معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری اصفهان)
                                             دکتر مرادیان نژاد(رئیس حراست شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه)
                                             مهدی محمدی(سرپرست سازمان)
دیدگاه ها