مدیر عامل

طی حکم شماره ۹۷/۲۸۶۷۵ مورخ ۹۷/۱۲/۰۷ شهردار بهارستان آقای مجتبی صنعتگر  به عنوان مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهرداری بهارستان منصوب گردید.

در کارنامه کاری و اجتماعی ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-کارشناسی دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان

۲-کارشناسی دفتر سیاسی استانداری اصفهان

۳-مسئول دبیرخانه کمیسیون دانشجویی شورای تامین استان

۴-بخشدار وردشت سمیرم

۵-دارای مدرک کارشناسی برنامه ریزی شهری

۶-معاون بازرسی و حسابرسی مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی کشور

۷-مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری اولاد الحسین(ع) اصفهان

۸-مدیر درآمد شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان