نیروهای اجرایی سازمان

جناب اقای مصطفی کسائیان:مسئول تاکسی رانی

بازرس اتوبوس رانی: علی مرادی

بازرس تاکسی رانی:مصطفی قائدی

جناب اقای سیاوش اسماعیلی:کنترل خط ۵۵ (ویژه)

جناب اقای محمد افراز و حسین توکلی:کنترل پایانه ایثار

جناب اقای مهران تیموری و مرتضی غنیمت نژاد :کنترل دروازه شیراز

جناب آقای ایمان بابا میر و یاسر ابوطالبی:کنترل فاز سه

جناب آقای محمد کریمی :خط الفت