نمایش نوار ابزار

سرویس دهی مدارس

سه‌شنبه 26 سپتامبر 2017

به اطلاع مردم فهیم بهارستان می رسانیم سازمان حمل ونقل جهت رفاه حال دانش اموزان اتوبوس سرویس مدارس دایر نمود که مسیر رفت و برگشت به شرح ذیل می باشد:

√خیابان اردیبهشت شرقی ⇐ خیابان اردیبهشت غربی ⇐ خیابان فرهنگ ⇐ خیابان الفت غربی ⇐ خیابان الفت شرقی ⇐ مسکن مهر

لازم به ذکر است مدارس مهدی موعود، فاطمه بتول ،احمدی روشن، صیاد شیرازی ،مدرسه فرهنگ ،ماضی سابق ،میلاد نور ،ماضی و هشت بهشت به صورت مستقیم از این سرویس استفاده و ما بقی مدارس از اتوبوس های داخلی استفاده کنند

شروع سرویس ساعت ۷ صبح می باشد و ساعت برگشت ساعت ۱۳ که همان مسیر رفت را به صورت بر عکس طی مینماید.

جهت هرگونه سوال با شماره ۳۶۸۳۰۰۹۰ تماس حاصل نمایید.

دیدگاه ها