نمایش نوار ابزار

بازدید بازرس سازمان از خودروهای سرویس مدارس

سه‌شنبه 26 سپتامبر 2017

بازدید از سرویس های مدارس هر روز از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ صبح در مقابل دفتر سازمان توسط بازرس سازمان صورت میگیرد

 

دیدگاه ها