سیستم تخلیه آنلاین اتوبوس ها

سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بهارستان در راستای ارتقاء تجهیزات الکترونیکی ناوگان به صورت آزمایشی تعدادی از اتوبوس های خط الفت را مجهز به تجهیزات تخلیه آنلاین نموده و در آینده ای نزدیک ،کل ناوگان به تجهیزات مذکور مجهز می گردد.

 


لینک کوتاه مطلب: http://www.bpto.ir/?p=3041

پاسخی بگذارید

تشخیص انسان و ربات *