نرخ کرایه تاکسی های خطی و گردشی بهارستان سال ۱۳۹۸

نرخ کرایه تاکسی های گردشی سال ۱۳۹۸ مسیر نرخ کرایه به تومان مسیر نرخ کرایه به تومان ولی عصر- چهارراه آزادی ۶۰۰ ولی عصر- چهارراه ایثار ۶۰۰ ولی عصر- مجتمع میلاد ۱۰۰۰ ولی عصر- ایثارجنوبی-میدان شورا ۱۲۵۰ ولی عصر- چهارراه امیرکبیر ۱۰۰۰ ولی عصر- ایثارشمالی-پلیس+۱۰ ۱۲۵۰ ولی عصر- الفت شرقی(مسکن مهر) ۱۲۵۰ ولی عصر- چهارراه … ادامه خواندن نرخ کرایه تاکسی های خطی و گردشی بهارستان سال ۱۳۹۸