نمایش نوار ابزار

جلسه معارفه سرپرست جدید سازمان حمل و نقل شهر بهارستان

دوشنبه 23 سپتامبر 2019

جلسه معارفه آقای مهندس مهدی محمدی دولت آبادی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان با حضور مهندس فلاح رئیس هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان برگزار شد

پس از اعلام پایان ماموریت آقای مهندس مجتبی صنعتگر مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان و بازگشت ایشان به مجموعه سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان جناب آقای مهندس مهدی محمدی دولت آبادی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهارستان با حفظ سمت تا زمان انتخاب مدیرعامل به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان انتخاب شدند و با حضور جناب آقای مهندس فلاح معاون اداری مالی شهرداری و رییس هییات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان و پرسنل اداری سازمان ، ایشان به صورت رسمی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان معرفی گردیدند و از خدمات و تلاش های جناب آقای مهندس مجتبی صنعتگر تجلیل به عمل آمد.

دیدگاه ها