نمایش نوار ابزار

ساعات تردد اتوبوس های داخلی و سرویس دهی برای باغ رضوان به اصفهان

یکشنبه 22 سپتامبر 2019

#اطلاعیه_مهم:

◀️ ساعات تردد اتوبوس های داخلی به شرح زیر است:

⏪فاز ۲ فروردین: حرکت اولین سرویس ۶ صبح و حرکت آخرین سرویس شب ۲۰:۴۵ می باشد .

⏪فاز ۲ اردیبهشت و فاز ۳: حرکت اولین سرویس ۵:۴۵ و حرکت آخرین سرویس ۲۱ می باشد .

📍 #اطلاعیه :
جهت ایاب ذهاب به باغ رضوان اصفهان در فصل پاییز
۱ سرویس روز های پنجشنبه در اختیار شهروندان گرامی است .

⏰ساعت حرکت//۱۴:۳۰
⏰ساعت بازگشت//۱۶:۳۰

دیدگاه ها