نمایش نوار ابزار

جلسه هییات مدیره مهرماه

شنبه 28 سپتامبر 2019

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهر بهارستان ؛ عصر روز پنجشنبه هفتمین جلسه هییات مدیره باحضور؛
مهندس موسوی معاون عمرانی فرماندار اصفهان
مهندس شبانی

مهندس فلاح ، رییس هییات مدیره و عضو شورای این سازمان
مهندس محمدی ، سرپرست سازمان

و هم چنین سایر اعضا تشکیل شد.

دیدگاه ها