دسته: اطلاعیه

اطلاعیه ساعت حرکت ناوگان اتوبوسرانی در فصل پاییز

اطلاعیه ساعت حرکت ناوگان اتوبوسرانی در فصل پاییز

📌 #اطلاعیه_مهم : 1️⃣ ساعت #شروع_حرکت اولین سرویس ناوگان اتوبوسرانی به سمت اصفهان، خطوط فاز ۱ الفت ، ویژه(سریع السیر)، فاز ۲ فروردین و اردیبهشت در فصل پاییز ۵:۴۵ می باشد . 2️⃣ خطوط: فاز ۱ الفت و ویژه، فاز ۲ فروروین از ساعت ۵:۴۵ تا ۸ صبح هر ۱۰ دقیقه یکبار و پس از این زمان هر ۱۵ دقیقه یکبار تا ...

ادامه مطلب