تاکسی درون شهری

نرخ تاکسی های گردشی و خطی بهارستان سال ۱۳۹۸ مشخص شد برای دیدن کامل مطلب به لینک ذیل مراجعه کنید.

نرخ کرایه تاکسی های خطی و گردشی بهارستان سال ۱۳۹۸